Shaping Boels Rental

Strategische en hands-on ondersteuning voor een digitale transitie

Ondersteunen van het Digital Solutions team in het begeleiden van meerdere afdelingen in de transitie naar een nieuw platform

Uitdaging

Boels Rental is een van de grootste verhuurbedrijven in Europa als het gaat om machines, gereedschappen, units en catering- en event-equipment. Om te voldoen aan de veranderende wensen van de klant wordt er een nieuw digitaal platform ontwikkeld om de huurervaring te verbeteren. Wij hielpen het Digital Solutions Team van Boels om de gehele interne organisatie mee te nemen in de ontwikkeling van dit platform.

Aanpak

Een nieuwe productendatabase vormt de basis voor het nieuwe digitale platform. Vanuit een eerste stakeholderanalyse zijn we met verschillende interne doelgroepen in gesprek gegaan. Hierbij hebben we hun behoeftes opgehaald, het sentiment getoetst en de impact van de verandering op hun werkzaamheden bepaald. Dit is samengevat in een impact matrix.

Resultaat

Op basis van de vele gesprekken is een getarget communicatieplan opgesteld en uitgevoerd per stakeholdergroep en zijn de benodigde sessies opgezet. De impact matrix gaf een concreet beeld wat er per afdeling veranderde en of er elementen of stakeholders over het hoofd werden gezien. Daarnaast hebben we geholpen bij de voorbereiding van de volgende fases van het traject.