Shaping ERIKS

Strategisch- en hands on support voor een digitale transitie

Opzetten en uitvoeren van een digital change plan om de transitie naar de gewenste toekomstige situatie te ondersteunen

Uitdaging

ERIKS is een industriële dienstverlener, verantwoordelijk voor verkoop en onderhoud van werktuigbouwkundige onderdelen voor organisaties in verschillende industrieën. Bijna twee jaar geleden zijn ze een nieuwe weg ingeslagen. Een digitale hub in Amsterdam moet vorm geven aan de nieuwe weg en de transitie ondersteunen. Maar, hoe pak je dit aan als de eindgebruikers van de nieuw ontwikkelde tooling zich op verschillende locaties bevinden, verspreid door Europa? Wat voor change management aanpak is nodig? Digital Shapers schoot hierbij te hulp.

Aanpak

Eerst is de gewenste toekomstige staat concreet gemaakt. Daarna hebben we de de status quo in kaart gebracht en is vervolgens een gap analyse uitgevoerd. Het verrichten van een risico analyse en het ophalen van de behoeften uit de organisatie gaven een beeld bij de impact van de verandering op werknemers en processen. Zo zien we waar de focus van change management moet liggen en in welke mate. Aan de hand daarvan is een change plan opgezet. Naast het opstellen van het change plan, is hands-on support geleverd om het plan uit te voeren. De behoefte van stakeholders centraal stellen was cruciaal om de change te kunnen managen.

Resultaat

Door middel van de gap analyse, de gesprekken met stakeholders en de risico  analyse ontstond een duidelijk beeld van o.a.:

- waar in de organisatie de veranderingen plaatsvinden
- wat die impact concreet inhoudt op de werkvloer
- wat het sentiment is
- wat de grootste uitdagingen zijn
- wat mensen nodig hebben om de transitie te kunnen maken

Aan de hand van bovenstaande resultaten is bepaald welke concrete activiteiten nodig zijn vanuit change management en de organisatie, om werknemers mee te nemen in de verandering en nieuwe technologie te omarmen.