Shaping HEMA

Verbeterd inzicht in digitaal talent

Om aantrekkelijk te zijn voor digitaal talent is het belangrijk deze eerst goed te begrijpen. Digital Shapers heeft HEMA hierbij geholpen door zowel intern als extern onderzoek te verrichten en inzichten te vertalen in adviezen. Op basis hiervan kan HEMA haar werkgeverspropositie richting dit talent versterken.

Uitdaging

Om de komende jaren op digitaal gebied door te blijven groeien wil HEMA aantrekkelijk zijn voor benodigd talent. Recruitment en business managers willen elkaar in dit proces beter ondersteunen en aanvullen. Daartoe is besloten om kennis en begrip te versterken rondom dit talent en hun motivaties om voor een werkgever te kiezen. Wie zijn zij, wat verwachten zij van een werkgever en wat motiveert hen om voor een werkgever aan het werk te gaan? Hoe kunnen zij vervolgens hun impact in de organisatie vergroten?

Oplossing

Na gezamenlijk gedefinieerd te hebben wat we bedoelen met ‘digitaal talent’ en waar precies behoefte aan is, heeft Digital Shapers een intern en extern onderzoek uitgevoerd en de markt gescand. Zo is intern inzicht vergaard in de ervaringen, behoeftes en obstakels bij het aantrekken van digitaal talent. We hebben vervolgens de behoeftes en wensen van talent in kaart gebracht en visueel gemaakt met behulp van persona’s en candidate journeys. Vervolgens is een gap analysis toegepast op de gewenste en de huidige situatie.

Resultaten

Aan de hand van een visuele vertaling heeft HEMA een helder beeld gekregen van de verschillende talenten en bijbehorende kandidaat journeys. Daarnaast is duidelijk geworden wat de gap is tussen de huidige en de gewenste situatie. Korte en lange termijn acties om strategie te optimaliseren zijn gedefinieerd. HEMA kan met de uitkomsten vele vervolgstappen zetten om niet alleen haar werkgeversmerk te verbeteren maar ook de beleving en het resultaat van talent intern te optimaliseren. Intern is bovendien meer duidelijkheid hoe hierin samengewerkt kan worden.

Digital Shapers heeft ons geholpen om digitaal talent beter te begrijpen: een belangrijke eerste stap om als werkgever nog aantrekkelijker te worden. Met behulp van een duidelijke aansturing verliep het project soepel. Met creativiteit, een kritische blik en boordevol energie hebben de Shapers gezorgd voor waardevolle inzichten. Zowel over de aantrekkelijkheid van HEMA als werkgever als over de interne ervaring van ons talent. We zijn zeer tevreden met het resultaat van de samenwerking en zien ernaar uit om hier verder succes mee te behalen.

Nadine Beister - Human Resources Leader HEMA