Shaping Mourik

Ontwikkelen van een digitale roadmap en change plan

De behoeftes, wensen en mogelijkheden van de interne en externe organisatie zijn geïdentificeerd, er is buy-in gecreëerd en activiteiten zijn geprioriteerd in een actiegerichte roadmap.

Uitdaging

Mourik Infra is een groot familiebedrijf dat oplossingen biedt voor allerlei infrastructurele projecten. Door middel van digitalisering, kennis halen uit data, het meenemen van mensen in datagedreven werken en de digitale wereld, wil Mourik onderscheidend en innovatief blijven in een constant veranderende wereld.

Aanpak

Er is onderzocht hoe de potentie van Mourik volledig benut kan worden. Door eerst gezamenlijk de ambitie te bepalen en vervolgens onderzoek te doen middels het spreken van zowel mensen binnen als buiten de organisatie, hebben we de gaps tussen de huidige en gewenste staat en de veranderende klantbehoeften inzichtelijk gemaakt.

Resultaat

In de digitale roadmap hebben we voor de komende jaren een aantal projecten geprioriteerd. Mourik kan zich hiermee verder ontwikkelen en onderscheidend blijven, daarbij rekening houdend met de impact van technologische ontwikkelingen. Om alle medewerkers uit de organisatie mee te krijgen is er een veranderplan opgesteld.