Shaping Mourik

Ontwikkelen van een digitale roadmap voor de toekomst

De behoeftes, wensen en mogelijkheden van de interne en externe organisatie zijn geïdentificeerd, er is buy-in gecreëerd en activiteiten zijn geprioriteerd in een actiegerichte roadmap.

Uitdaging

Mourik Infra is een groot familiebedrijf in Groot-Ammers dat oplossingen biedt voor allerlei infrastructurele projecten. Om onderscheidend te blijven in een constant veranderende wereld en te blijven voldoen aan de vraag van opdrachtgevers, zoeken ze naar manieren om digitalisering en data in te zetten om dit te bewerkstelligen. 

Aanpak

Er is onderzocht hoe de potentie van Mourik Infra volledig benut kan worden. We hebben eerst gezamenlijk de ambitie voor de toekomst bepaald. Vervolgens zijn in we gesprek gegaan met mensen binnen de organisatie,met opdrachtgevers en met experts. Van daaruit hebben we de gaps tussen de huidige en gewenste staat en de veranderende klantbehoeften inzichtelijk gemaakt. Vervolgens is gekeken of, en hoe, data en digitale technologie hier invulling aan kunnen geven.

Resultaat

In de Digital Roadmap hebben we voor de komende jaren een aantal projecten geprioriteerd, waarmee Mourik zich verder kan ontwikkelen en onderscheidend kan blijven, daarbij rekening houdend met de impact van technologische ontwikkelingen. Om iedereen in de organisatie mee te krijgen hebben we tevens rekening gehouden met een veranderplan voor de organisatie.