Shaping Robeco

Met Design Thinking werken aan de 'Innovation Challenge'

We begeleiden groepen van Robeco’s ‘Young Professional Journey’ met kwalitatief en kwantitatief onderzoek, brainstormen en pitchen.

Uitdaging

Een groep young professionals van Robeco’s verschillende teams komt twee keer per jaar samen tijdens hun Young Professional Journey. Gedurende twee maanden werkt deze groep aan innovatieve oplossingen voor uitdagingen die spelen binnen de eigen organisatie.

Aanpak

Digital Shapers begeleidt deze groep in de 'Innovation Challenge'. Hierin gaan deelnemers aan de hand van Design Thinking technieken onderzoek doen, ze leren uitdagingen definiëren en op basis hiervan creatieve oplossingen bedenken. We ondersteunen bij het onderzoek, faciliteren brainstorms, en dagen uit.

Resultaat

Het resultaat van de Innovation Challenge wordt voor leden van het Robeco MT gepresenteerd. Deelnemers leren o.a.:

  • inzichten uit data met elkaar te verbinden om tot de kern van problemen te komen
  • stakeholders te interviewen
  • creatieve oplossingen te bedenken o.b.v onderzoek