Menselijke evolutie vs technologische ontwikkeling: kunnen we nog mens blijven?

19 September 2018

 

De snelle ontwikkeling van Artificial Intelligence dwingt ons om ons voortdurend aan te passen aan een nieuwe status quo. Kunnen mensen het tempo bijhouden, of raken we een deel van onszelf kwijt door de constante verandering?

Door technologische ontwikkeling worden we voortdurend geconfronteerd met nieuwe technieken, reorganisaties, producten, buzzwords en mogelijkheden. Dit heeft ertoe geleid dat verandering een constante is geworden in ons dagelijks leven. Verandering is echter een complex concept. Voordat mensen af kunnen stappen van het bekende, en zich aan kunnen passen aan een nieuwe realiteit, moeten zowel psychologische als technologische grenzen overschreden worden.

Het overschrijden van zulke grenzen heeft al grote invloed op ons gedrag. We leggen elk moment van de dag vast op camera, we chatten eerder via online programma’s, dan dat we onze collega’s direct benaderen, en in plaats van een ervaren manager, is data de beslismaker geworden. Wat betekent het voor de toekomstige rol van de mens in de samenleving, als technologie een nog prominentere rol gaat spelen in het dagelijks leven?

In toenemende mate worden repetitieve taken overgenomen door AI-aangedreven robots. Hierdoor wordt de weg vrij wordt gemaakt voor mensen, om menselijker werk te gaan doen, waarbij empathie, creativiteit en breed probleemoplossend vermogen belangrijk zijn. In de toekomst is het echter realistisch dat robots ook empathische taken beter kunnen uitvoeren dan de mens. Zullen we ons dan opnieuw kunnen onderscheiden? En zijn we wel tevreden met  de rol die er voor ons over blijft? Dit roept vragen op over of de manier waarop we werken en consumeren nog wel ons natuurlijke gedrag is, of dat we ons slechts zo gedragen zoals de nieuwste technologische ontwikkeling van ons verlangt.

Kom naar ons volgende #ShapingDigital event over technologische ontwikkeling, en het menselijk vermogen om zich constant aan te passen. In deze interactieve sessie zullen we het hebben over de rol van menselijk gedrag in een samenleving waarin robots, mensen en AI samenwerken.