The Analytics Academy

Samenwerking tussen business en data scientists

Als onderdeel van een opleiding binnen de Analytics Academy, heeft Digital Shapers een training ontworpen om de samenwerking tussen de business en data scientists te verbeteren en daarbij te zorgen voor succesvolle data science projecten.

Training

Als onderdeel van een Data Science ontwikkelingstraject, traint Digital Shapers grote groepen werknemers om data beter te begrijpen en toe te passen in de business. De focus ligt hierbij op het denken in mogelijkheden, en het trainen en coachen van deelnemers om data op een creatieve manier te gebruiken om problemen op te lossen. We richten ons hierbij bovendien specifiek op het vergroten van inzicht in het werk van verschillende interne stakeholders in data science projecten.

De Analytics Academy is een product van Ortec Data Science en de Universiteit van Amsterdam. Digital Shapers neemt hierin deel als een training partner.

Aanpak

Aan de hand van huidige uitdagingen binnen het bedrijf leiden we een gemengde groep van managers en data scientists door een gedachte experiment, met als doel het bedenken van oplossingen waarbij data wordt gebruikt. Terwijl de verschillende stakeholders hier samen aan werken krijgen ze inzicht in elkaars perspectief, denken en behoeftes. We faciliteren daarnaast een discussie waarin we dieper ingaan op verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Dit begrip zal bijdragen aan succesvolle samenwerking in data science projecten, waarbij gezamenlijke organisatie doelstellingen nagestreefd worden.

Resultaten

  • Bredere kennis over Data Science & Analytics en andere relevante technologie.
  • Een lijst van mogelijke toepassingen voor jouw organisatie op basis van interne en externe data, en technologie zoals artificial intelligence en cognitive computing
  • Duidelijke toename in toewijding aan cross-departmental samenwerking en datagedreven transformatie.
  • Breder begrip van elkaars rollen en verantwoordelijkheden bij implementatie binnen de organisatie
  • Inzicht in en een aanzet tot het oplossen van bezwaren en belemmeringen

Met het ontwikkeltraject hebben we de mogelijkheden en kracht van Analytics verkend en bewezen. De eerste efficiencyslagen zijn bereikt, de potentie is duidelijk zichtbaar, en steeds meer mensen binnen HbR raken geïnspireerd. Reden genoeg voor de verdere uitrol van Advanced Analytics!

Karin de Boo - Advisor Business Strategy Port of Rotterdam