Shaping ERIKS

Adoptie van digitale tooling en mindset vergroten
ERIKS is een industriële dienstverlener, verantwoordelijk voor verkoop en onderhoud van werktuigbouwkundige onderdelen voor organisaties in verschillende industrieën. Bijna twee jaar geleden zijn ze een nieuwe weg ingeslagen. Een digitale hub in Amsterdam moet vorm geven aan de nieuwe weg en de transformatie ondersteunen. Maar, hoe pak je dit aan als de eindgebruikers van de nieuw ontwikkelde tooling zich op verschillende locaties bevinden, verspreid door Europa?

Hoe we dit hebben aangepakt
Vaak is onduidelijk welk nieuwe gedrag verwacht wordt van medewerkers. Een van de eerste stappen is dan ook concreet maken wat er verwacht wordt per stakeholder groep en wat de status quo is, om zo een gap analyse uit te voeren. Het verrichten van een risico analyse en het ophalen van de behoeften uit de organisatie gaven een beeld bij de impact van de verandering op werknemers en processen. Zo zien we waar de focus van change management moet liggen en in welke mate. Aan de hand daarvan is een change plan opgezet en is hands-on support geleverd om het plan uit te voeren. De behoefte van stakeholders centraal stellen was cruciaal om de veranderingen te kunnen begeleiden.

Waar dit toe geleid heeft
Door middel van de gap analyse, de gesprekken met stakeholders en de risico analyse ontstond een duidelijk beeld van o.a.:

  • Waar in de organisatie de veranderingen plaatsvinden
  • Wat die impact concreet inhoudt op de werkvloer
  • Wat het sentiment is
  • Wat de grootste uitdagingen zijn
  • Wat mensen nodig hebben om de transitie te kunnen maken

Aan de hand van bovenstaande resultaten is bepaald welke concrete activiteiten nodig zijn vanuit change management en de organisatie, om medewerkers mee te nemen in de verandering en nieuwe technologie te omarmen.

"Ik heb de samenwerking met Digital Shapers ervaren als een goede combinatie van digital én change management expertise. Strategische begeleiding aan de ene kant en hands-on ondersteuning aan de andere kant. Wij hebben hierdoor belangrijke stappen kunnen zetten in onze Digitale Transformatie."

Theresa Eckert
Change Management Manager

We kunnen jou ook helpen