Shaping Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam zet in op duurzaamheid, digitalisering en innovatie. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers zelf kansen op het gebied van digitalisering kunnen signaleren en kunnen omzetten naar meerwaarde voor de organisatie en haar partners? Daarvoor is een digitale mindset nodig. Havenbedrijf Rotterdam vroeg ons om onderzoek te doen naar de huidige mindset en gewenste – digitale – mindset van de afdeling Commercie en aanbevelingen te doen over hoe de afdeling deze gewenste mindset vervolgens concreet kan ontwikkelen.

Aanpak

Wij starten altijd met de (gewenste) toekomst voor ogen. Zo bespreken we met verschillende medewerkers waar de sector zich naartoe beweegt en wat dit vervolgens betekent voor de organisatie en de verschillende afdelingen. Vervolgens vertalen we gezamenlijk wat dit betekent voor medewerkers. Dit doen we onder andere met workshops en diepte-interviews. Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in wat er van medewerkers in verschillende functies wordt verwacht, nu en in de toekomst. De resultaten zijn vergeleken met de gewenste digitale mindset, waardoor de ontwikkelingsgebieden inzichtelijk zijn geworden.

Resultaat

Havenbedrijf Rotterdam heeft aan het eind van het traject een duidelijk stappenplan voor het creƫren van de juiste digitale mindset, waardoor de medewerkers zelf kansen kunnen signaleren en kunnen omzetten naar concrete acties. Een belangrijk onderdeel van dit stappenplan is de ontwikkeling op 10 gedefinieerde digitale competenties. We hebben concrete aanbevelingen gedaan, voor zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden, om de gewenste verandering te realiseren die aansluiten bij de digitale strategie van de organisatie.

We kunnen jou ook helpen