Shaping Mourik

Inspiratiereis voor het leiderschapsteam

Onder begeleiding van een team van Digital Shapers werd door Mourik Groep een Strategie 2025 geformuleerd. Anders dan de gebruikelijke strategie plannen, werd dit met behulp van ‘strategy by doing’ aangepakt. Belangrijk was om gedurende het traject draagvlak te creëren en de strategie al in werking te zetten in plaats van het uiteindelijke plan heilig te maken. Inspiratie van buiten was gewenst om een goede blik te krijgen op kansen in de toekomst. Het liefst zo concreet mogelijk, met een goede aansluiting op de realiteit van het bedrijf.

Aanpak
Voor inspiratie hoef je niet altijd naar Silicon Valley of China: juist in Nederland bestaan vele innovatieve voorbeelden en kansen op succesvolle nieuwe samenwerkingen. We hebben daarom aan de hand van actuele vraagstukken, belangrijke trends en thema’s voor Mourik een op maat gemaakt programma samengesteld. Van startups en experts tot inspirerende plekken. Met behulp van intensieve begeleiding, een innovatie hub van content, interactie vooraf en evaluaties tussendoor hebben we gezorgd voor betrokken deelnemers en zo concreet mogelijk resultaat; waaronder de formulering van ambities voor de toekomst en nieuwe waardeproposities.

Resultaat
De Inspiratiereis heeft binnen 6 maanden na dato het volgende opgeleverd:

  • Inspiratie voor korte en lange termijn
  • Een versnelling in de vorming van de strategie 2025
  • Overeenstemming op belang en inhoud van bepaalde thema’s, versterkt draagvlak
  • Inzicht in ecosysteem en de onderscheidende rol van de organisatie daarbinnen
  • Concrete nieuwe waardeproposities en ideeën voor innovaties
  • Samenwerking met een start-up
  • Nieuwe intensieve samenwerking met een spreker
  • Uitbreiding samenwerking met partner
  • Een herhaling en verdieping van de reis op divisie niveau.

Verfrissende aanpak, maken continue de slag naar praktijk. Mensen voelen zich onderdeel van het proces, krijgen zin in wat komen gaat.

Jan-Paul van den Bosch
Algemeen Directeur bij Mourik Holding

We kunnen jou ook helpen