Shaping de Loonaangifteketen

Waarde uit het ecosystem benutten

Een ecothon met 80 spelers uit het ecosysteem

Tijdens de Loonaangifteketen najaarsconferentie komen diverse partijen samen. We hebben op basis van design thinking in co-creatie met al deze partijen gewerkt aan mogelijke verbeteringen in de keten.

Uitdaging

De Loonaangifteketen is een unieke samenwerking tussen de Belastingdienst, het CBS en het UWV. Samen met veel diverse partijen vormen zij een van de grootste informatieketens van Nederland. In het verbeteren van de samenwerking hiertussen ligt groot potentieel. Maar hoe benut je dit potentieel? Aan ons de taak om hierbij te helpen.

Oplossing

We hebben een ‘ecothon’ georganiseerd met als doel om in teams van diverse partijen toe te werken naar mogelijke verbeteringen binnen de keten. Op basis van design thinking methoden hebben we de kern van diverse uitdagingen gezocht en iteratief oplossingen bedacht, getest en aangescherpt.

Resultaat

Door samen te komen met 80+ spelers uit het ecosysteem is wederzijds begrip vergroot. Diverse kanten van de informatieketen zijn uitgebreid belicht, waardoor behoeften en mogelijkheden voor verbetering binnen de keten in kaart zijn gebracht. Tot slot zijn de beste oplossingen gepitcht.

We kunnen jou ook helpen