Shaping Robeco

Met Design Thinking werken aan de ‘Innovation Challenge’
Een groep young professionals van Robeco’s verschillende teams komt twee keer per jaar samen tijdens hun Young Professional Journey. Gedurende twee maanden werkte deze groep aan uitdagingen die spelen binnen de eigen organisatie en daar, door middel van Design Thinking, goede oplossingen op te vinden.

Aanpak
Digital Shapers begeleidt deze groep in de ‘Innovation Challenge’. Hierin gaan deelnemers aan de hand van Design Thinking technieken te werk, ze leren uitdagingen definiëren en op basis hiervan creatieve oplossingen bedenken. We ondersteunen hen met kwalitatief en kwantitatief onderzoeken, nieuwe manieren van werken, faciliteren brainstorms, dagen uit, om ze uiteindelijk hun business case aan een directielid te laten pitchen.

Resultaat
Het resultaat van de Innovation Challenge wordt voor leden van het Robeco MT gepresenteerd. Deelnemers leren o.a.:

  • inzichten uit data met elkaar te verbinden om tot de kern van problemen te komen
  • stakeholders te interviewen
  • creatieve oplossingen te bedenken o.b.v onderzoek

We kunnen jou ook helpen