Transformatie Strategie

Je wilt dat een strategie leeft binnen de organisatie en dat het inspeelt op ontwikkelingen. Hoe je dat realiseert, is een strategisch vraagstuk op zich. Doe je het slim, dan breng je een beweging en cultuur op gang waarin iedereen het vanzelfsprekend vindt om zich te blijven aanpassen en ontwikkelen.

Doelen

Van visie naar actie

De wereld om je heen verandert doorlopend. Je zoekt een wendbare strategie die breed gedragen wordt in een organisatie die dingen gedaan krijgt. Je hebt hulp nodig bij de ontwikkeling van je strategie waarin executie ligt opgesloten.

Kansen zien en benutten

Voor je transformatieve strategie zoek je inspiratie van buitenaf. Van technologische ontwikkelingen tot maatschappelijke uitdagingen en organisatieverandering; wat is belangrijk voor jouw organisatie en hoe gaat dit landen bij medewerkers?

Fit voor de toekomst

Om succesvol te blijven is aanpassingsvermogen nodig. Welke digitale competenties worden de komende jaren belangrijk voor jouw organisatie? Hoe scoren medewerkers nu en hoe nemen we de organisatie mee in de gewenste richting?

Activiteiten

Roadmap

Gezamenlijk komen we tot inzicht, maken we keuzes en ontwikkelen we een strategie die je helpt om een inhaalslag te maken en te versnellen.

Leiderschapscoaching

We begeleiden het leiderschap en dagen het uit ten aanzien van visie, nieuwe ontwikkelingen en de impact van keuzes op de organisatie.

Digitale mindset & vaardigheden

Digitale transformatie vraagt een andere skillset van medewerkers. We zorgen voor het kader waarbinnen talent zich door ontwikkelt.

Procesbegeleiding

Om draagvlak te borgen, zorgen we samen met leiderschap dat de organisatie aangehaakt blijft tijdens het doorlopende proces van strategiebepaling.

Inspiratiereis

Goed voorbeeld doet volgen. Kijk in de keuken bij de beste corporates, kansrijke start-ups en partners om bewustzijn van kansen en mogelijkheden te vergroten.

Lees meer

Ook het leiderschap van jouw organisatie kunnen we helpen